Ny styreleder oppnevnt for stiftelsen Artica Svalbard

De tre stifterne – Kulturdepartementet, Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, har oppnevnt ny styreleder for Artica Svalbard. Ny styreleder er Anne Berit Figenschau.

Figenschau er avdelingsdirektør i Skatt nord, bosatt i Tromsø, og medlem i idrettsstyret i Norges Idrettsforbund. Hun oppnevnes for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse.

Figenschau oppnevnes etter at tidligere styreleder Jan-Frode Janson har bedt om å få tre av.
I tillegg er Jan Martin Berg oppnevnt som nytt medlem i styret. Berg er leder for Galleri Svalbard i Longyearbyen. Med denne oppnevnelsen vil Artica Svalbard ytterligere befeste sin posisjon i lokalsamfunnet på Svalbard.

Styret for Artica Svalbard består av:

Anne Berit Figenschau, styreleder, avd.dir. i Skatt Nord og medlem i Idrettsstyret i NIF
AK Dolven, medlem, kunstner
Marit Anne Hauan, medlem, forsker, tidl. direktør Tromsø museum
Kjetil Trædal Thorsen, medlem, arkitekt; grunnlegger og partner i Snøhetta
Jan Martin Berg, medlem, leder for Galleri Svalbard i Longyearbyen
Moa Björnson, varamedlem, utviklingssjef i Træna kommune

Artica Svalbard ble etablert høsten 2016 av Kulturdepartementet, Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge. Stiftelsen skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

Våren 2017 åpnet Artica Svalbard et kunstnerverksted og residens i Longyearbyen. Virksomheten til Artica Svalbard omfatter et kunstnerresidensprogram, der kunstnere innen alle sjangre kan få opphold av ulik varighet i Longyearbyen, for å kunne skape og formidle kunst. Videre omfatter virksomheten offentlige arrangementer som skal fokusere på nordområdenes betydning og bidra til kritisk tenkning og debatt i en tid med store miljømessige, sosiale, kulturelle og politiske endringer.

Siden etableringen av stiftelsen høsten 2016 har over ti kunstnere fra ulike sjangre som visuell kunst, musikk, film, litteratur, scenekunst og journalistikk oppholdt seg og arbeidet i Longyearbyen. Artica Svalbard har gjennomført et betydelig aktivitetsprogram, ofte i samarbeid med det lokale kulturlivet på Svalbard og ikke minst med barn og unge som deltakere. Stiftelsens første styreleder Jan-Frode Janson har gjort en uvurderlig innsats i en viktig og krevende periode fra etableringen og frem til i dag.

Til toppen