Ny teknologi skal sikre mattrygghet og redusere svinn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Veterinærinstituttets forskningsprosjekt SensiList skal utvikle en ny teknologi som gjør det mulig å oppdage svært små mengder av Listeria i mat. Prosjektet har som mål å sikre mattryggheten og redusere svinn.

Forskningsprosjektet har som mål å utvikle en ny metode som skal være så sensitiv at den gir matprodusentene mulighet til å vurdere om listeriamengden setter mattryggheten i fare eller ikke. Dette kan forhindre at det kastes store partier mat, hvor listeriainnholdet egentlig er så lavt at mattryggheten ikke er i fare.

Prosjektet har fått midler til å arbeide i to år, og til høsten starter de med å videreutvikle prototypen. Midlene er gitt av FORNY, forskningsrådets program for å skape innovasjon ut ifra norsk forskning. I samarbeid med Kjeller Innovasjon ønsker de å få teknologien ut på det internasjonale markedet.   

Veterinærinstituttets forskningsprosjekt SensiList skal utvikle en ny teknologi som gjør det mulig å oppdage svært små mengder av Listeria i mat.
Veterinærinstituttets forskningsprosjekt SensiList skal utvikle en ny teknologi som gjør det mulig å oppdage svært små mengder av Listeria i mat. Foto: Colourbox