Ny tenketank om antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens er en trussel mot menneskers og dyrs helse i hele verden. Resistens mot medisiner som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Veterinærinstituttet setter i gang en ny tenketank som skal samle kunnskap om soppresistens.

Tenketanken skal identifisere kunnskapshull og foreslå nye forskningsprosjekter. Om et drøyt år avsluttes prosjektet med en internasjonal konferanse for å dele kunnskap og diskutere utfordringer og nye strategier. Forskningsrådet har bevilget penger til Veterinærinstitutett for å starte tenketankprosjektet.

Forskning.
Forskning. Foto: Colourbox

Partnere i prosjeketet:

  • Veterinærinstituttet
  • Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
  • Norsk institutt for bioøkonomi
  • Radboud University Nijmegen Medical Center, Nederland
  • Statens Serum Institut, Danmark
  • Norges  miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Mattilsynet
  • Norsk Landbruksrådgiving
Til toppen