Ny tilskuddsordning for personer med funksjonsnedsettelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse kan delta på større arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med andre.

– Alle som vil skal få muligheten til å delta i idretten, uavhengig av funksjonsevne, og det er jo ingen hemmelighet at det er ekstra moro å være med på litt større arrangementer. Nå bidrar vil til at flere kan gjøre nettopp dette, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Med denne ordningen ønsker regjeringen å gi ekstra tilskudd til større arrangementer som enten er forbeholdt for eller tilrettelegger spesielt for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse.

Regjeringen anser det som spesielt viktig at barn og unge med funksjonsnedsettelse har mulighet til å delta på lik linje med andre barn. Arrangementer for barn og unge vil derfor prioriteres i tilskuddsordningen. Det er likevel fullt mulig for andre arrangementer å søke om støtte fra ordningen.

Det er satt av 2,5 millioner kroner til formålet gjennom hovedfordelingen av overskuddet til Norsk Tipping til idrettsformål. Denne ordningen kommer i tillegg til tilskudd til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse som gis gjennom det ordinære midler til Norges idrettsforbund og lokale idrettslag.

Søknadsfrist er 15. desember 2019.
Neste søknadsfrist er 31. mai 2020.

Mer om ordningen og forskriften