Ny utbygging på norsk sokkel godkjent

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag utbyggingsplanen for Oseberg Vestflanken 2.

Oseberg-feltet har vært i produksjon siden 1988 og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 130 kilometer vest for Bergen. Oseberg Vestflanken 2 ligger ni kilometer fra Oseberg-feltsenter og representerer andre fase av utbyggingen av den vestlige delen av feltet. 

Utbyggingsprosjektet gir velkommen aktivitet og muligheter for leverandører med ledig kapasitet. Slik situasjonen er i næringen er det svært gledelig at utbygging av Oseberg Vestflanken 2 starter nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Godkjent: Lien mottok "julePUD" av Statoils Ivar Aasheim i desember.

Den valgte utbyggingsløsningen for Oseberg Vestflanken 2 er en bunnfast, ubemannet brønnhodeplattform. Plattformen vil verken ha prosessutstyr, boligkvarter, boreanlegg eller helikopterdekk. Brønnene på feltet skal bores av en mobil boreenhet, mens vedlikehold vil skje ved at et støttefartøy med tilpasset gangbro legger seg inntil plattformen. Dette er et nytt, effektivt konsept på norsk sokkel som vil være aktuell også for andre fremtidige utbygginger. 

Den nye utbyggingen på Osebergfeltet er svært lønnsom og robust. Den valgte utbyggingsløsningen er ny i Norge og kan brukes også på andre felt. Det lover godt for framtidig aktivitet og verdiskaping, fortsetter Lien.

Utvinnbare reserver omfattet av utbyggingen er anslått til 9,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 7,8 milliarder Sm3 gass. Forventede investeringer knyttet til utbyggingen er 8,2 milliarder 2015-kroner. Planlagt produksjonsstart er i andre kvartal 2018.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsene som omfatter Oseberg Vestflanken 2 er Statoil Petroleum AS (49,3 pst.), Petoro AS (33,6 pst.), Total E&P Norge AS (14,7 pst.) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4 pst.).