Ny utdanningsråd ved EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

–Kunnskap er global. Mesteparten av kunnskapsproduksjonen skjer utenfor Norge, derfor er internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning viktig, sier Ragnhild Skålid, ny utdanningsråd ved EU-delegasjonen.

EU-delegasjonens nye utdanningsråd, Ragnhild Skålid, foran Norges Hus i Brussel Foto: EU-del

Skålid har jobbet 15 år i Kunnskapsdepartementet, blant annet med internasjonalt samarbeid i høyere utdanning. Ved EU-delegasjonen skal Skålid arbeide med Norges utdanningssamarbeid med EU.

–Min rolle er å være Kunnskapsdepartementets øyne og ører i Brussel, å få med meg hva som diskuteres på utdanningsfeltet, og sånn bidra til at Norge kan komme med innspill og delta i diskusjonene, sier hun.

Her kan du kontakte Skålid

Norges utdanningssamarbeid med EU

EU har ingen felles utdanningspolitikk, men legger til rette for samarbeid mellom medlemslandene. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i flere EU-programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.

– EU og Norge har mange felles utfordringer på utdanningsfeltet. Diskusjonene som pågår i EU er aktuelle og relevante for Norge, og vi har derfor nytte av å samarbeide med EU, sier Skålid.

EUs utfordringer og prioriterte områder på utdanningsfeltet samsvarer godt med norske prioriteringer. To eksempler er arbeidet for å redusere skolefrafall og innsatsen for å bedre leseferdigheter. Deltagelse i det europeiske samarbeidet om utdanning, gir Norge muligheten til å hente og dele kunnskap og erfaringer med de andre medlemslandene på disse områdene.

–Internasjonalt utdanningssamarbeid er også et virkemiddel for økt kvalitet i norsk utdanning. Det gir oss muligheten til å sammenligne oss og konkurrere med andre, og bidrar til at vi kan styrke hverandre, sier Skålid.

Ragnhild Skålid foran Europakommisjonen. Foto: EU-del

Program- og strategisamarbeid

I Norges utdanningssamarbeid med EU er programsamarbeidet sentralt. Norge er med i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, bedre kjent som Erasmus+.

–Det er en stor og viktig investering å være med i Erasmus+, sier Skålid.

I tillegg til å delta i programsamarbeid, er Norge med i strategiarbeidet på utdanningsfeltet i EU. Det innebærer at norske representanter sitter i forskjellige arbeidsgrupper. Norge deltar blant annet i arbeidsgruppen som jobber med modernisering av høyere utdanning, og i arbeidsgruppen for å redusere frafall i utdanning og opplæring blant unge i Europa.

Kompetansepolitisk agenda

Europakommisjonens nye kompetansepolitiske agenda ble lansert 10. juni. Målet med agendaen er å bidra til at personer opparbeider riktig kompetanse gjennom hele livet, som gjør dem rustet til arbeidslivet. Det vil bidra til å øke sysselsetting, konkurransedyktighet og vekst i Europa.

Norge følger med interesse arbeidet som skjer i EU og i OECD på kompetansepolitikkområdet. Arbeidet på dette feltet demonstrerer også at ulike internasjonale organisasjoner har felles interesser.

–Kunnskapsdepartementet ønsker mer samarbeid mellom internasjonale organisasjoner, som OECD og EU, på utdannings- og kompetansepolitikkfeltet, sier Skålid.

OECDs «Skills Summit» arrangeres i Bergen 29.-30. juni. Der vil blant andre statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og EUs arbeids-, sosial- og kompetansekommisær, Marianne Thyssens, delta.