Ny veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet en veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester. Formålet med veilederen er å forenkle og styrke arbeidet med kjøp av helse- og sosialtjenester.

Veilederen skal være praktisk nyttig i anskaffelsen av tjenester i helse- og sosialsektoren, både for erfarne og mindre erfarne innkjøpere. Hovedvekten er på praktisk gjennomføring, med konkrete eksempler og veiledning i særskilte problemstillinger.

Veilederen finner du på anskaffelser.no

Til toppen