Ny veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner ble lansert i dag. Hensikten med veilederen er å styrke samhandlingen mellom kommunale instanser slik at det resultatet blir best mulig bistand til voldsutsatte.

En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner ble lansert i dag. Hensikten med veilederen er å styrke samhandlingen mellom kommunale instanser slik at det resultatet blir best mulig bistand til voldsutsatte.

Målet er at enda flere kommuner vedtar kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Veilederen er ett av tiltakene i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2012).

Veilederen er utviklet av de regionale Ressurssentra om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Brev til kommunene med informasjon om veilederen.