Ny veileder til kommuneloven § 59

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en ny veileder til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser.

Den nye veilederen gir en helhetlig fremstilling av kommunelovens regler om lovlighetskontroll, og trekker opp retningslinjer for når det kan være aktuelt å ta saker opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.

Veilederen er oppdatert i tråd med senere års lovendringer i kommuneloven § 59. Det er også foretatt enkelte presiseringer knyttet til avgjørelsesbegrepet. Retningslinjene i den nye veilederen H-2299 erstatter Rundskriv H-2123 fra 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet håper at veilederen kan være et nyttig hjelpemiddel i saker om lovlighetskontroll.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen