Historisk arkiv

Ny bokavtale styrker både kultur og konkurranse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 20/2005
Dato: 26.04.05
Kontaktpersoner: Informasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav (MOD), 924 55 337, avdelingsdirektør Steinar Undrum (MOD), 22 24 48 16, informasjonsrådgiver Siv Haugan (KKD), 22 24 80 52

Ny bokavtale styrker både kultur og konkurranse

Regjeringen foreslår å innføre en innkjøpsordning for sakprosa. Skjønnlitterære bøker får faste priser i utgivelsesåret og fram til 30. april året etter. Forfatterne kan fortsette sitt samarbeid med Forleggerforeningen om faste royaltysatser. Alle salgskanaler vil ha samme mulighet til å gi rabatt på bøker, noe som vil styrke konkurransen og gjennom det spredningen av bøker.

Dette er klart etter at regjeringen har ferdigbehandlet unntaksforskriften for bokomsetning som trer i kraft 1. mai 2005. – I vårt arbeid for å styrke sakprosaen foreslår regjeringen å bevilge syv millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til en innkjøpsordning for sakprosa, sier kulturminister Haugland.

Bransjeavtalen for omsetning av bøker løp ut ved årsskiftet, og regjeringen satte to betingelser for å godkjenne en ny: Alle salgskanaler skal kunne gi like store rabatter, og bokhandlernes enerett til å selge skolebøker skal avvikles. Partene – forleggerne og bokhandlerne – ble før jul enige om en ny avtale innenfor disse rammene, men også denne måtte ha unntak fra konkurranseloven. På oppdrag fra Moderniseringsdepartementet utarbeidet derfor Konkurransetilsynet et utkast til unntaksforskrift som ble sendt på høring rett før jul. Det er dette utkastet som nå er ferdigbehandlet av regjeringen.

Skjønnlitterære bøker vil heretter ha faste priser i utgivelsesåret og fram til 30. april året etter. Det vil også gjelde billigbøker. Denne perioden blir vesentlig kortere enn før, men ikke så kort som Konkurransetilsynet hadde foreslått. I den gamle avtalen kunne fastprisen gjelde inntil to år hvis man ga ut en bok på nyåret. Alle distribusjonskanaler kan nå gi opptil 12,5 prosent rabatt. Tidligere var bokklubbene alene om å kunne gi inntil 25 prosent avslag. Nå får altså vanlige bokhandlere, nettbokhandlere og bokklubber like konkurransevilkår. – Den nye bokavtalen gir et godt grunnlag for å styrke kulturpolitiske mål gjennom konkurransepolitiske tiltak. Dette vil komme forbrukerne til gode, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Fastprisordningene for skolebøker og for fagbøker til høyere utdanning opphører etter en overgangsordning. For høyere utdanning tar denne slutt 31. desember 2005, mens fastpris og bokhandlenes enerett til å selge skolebøker for videregående skole og grunnskolen er forlenget til henholdsvis 31. desember 2005 og 30. juni 2006. Dette sikrer økt konkurranse om disse bøkene til glede for elever, studenter og kommuner. Samtidig får bokhandlene rimelig tid til å omstille seg.

Forskriften om bokomsetning og den nye bokavtalen endrer betingelsene for bokmarkedet. Regjeringen vil evaluere virkningene av den nye bransjeavtalen.

Pressekonferansen overføres også direkte på Odin.