Historisk arkiv

Ny direktør for Norsk filmutvikling tilsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har tilsatt Kirsten Bryhni som direktør for Norsk filmutvikling. (12.12.03)

Pressemelding

Nr.: 130/03
Dato: 12.12.03
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 22 24 80 04

Ny direktør for Norsk filmutvikling tilsatt

Kultur- og kirkedepartementet har tilsatt Kirsten Bryhni som direktør for Norsk filmutvikling.

Kirsten Bryhni (59) har omfattende erfaring fra filmbransjen, først og fremst som produsent. Hun har også lang erfaring som leder av statlig virksomhet på filmområdet. Hun var tidligere direktør for Audiovisuelt produksjonsfond og leder for produsentlinjen ved Filmhøgskolen på Lillehammer.

Norsk filmutvikling er et kompetanse- og utviklingssenter for de norske film- og fjernsynsmiljøene. Virksomheten forvalter bl.a. tilskudd til manuskriptutvikling og diverse utdanningsrettede tiltak og har i tillegg ansvar for å arrangere kurs og etterutdanning for film- og fjernsynsarbeidere.

Kulturdepartementet har foretatt en evaluering av Norsk filmutvikling, og har konkludert med at virksomheten skal opprettholdes som egen virksomhet, men at aktivitetene må målrettes bedre, både innholdsmessig og mot mer avgrensede målgrupper. Stortinget har sluttet seg til dette.

Til toppen