Historisk arkiv

Ny ekspedisjonssjef for Forskningsavdelingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Professor, Dr. med Rolf K. Reed er i Statsråd i dag utnevnt som ekspedisjonssjef for Forskningsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet.(09.05.03)

Pressemelding

Nr.: 038-03
Dato: 9.mai

Ny ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet

I Statsråd fredag 9.mai 2003 er professor, Dr. med Rolf K. Reed utnevnt som ekspedisjonssjef for Forskningsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Rolf K. Reed er født 19. juni 1953. Han er utdannet Dr. Med fra Universitetet i Bergen. Han har vært stipendiat og senere førsteamanuensis og professor ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Han har gjennom sitt forskningsarbeid opparbeidet et bredt forskningsnettverk i Europa, USA og til dels i Japan. Rolf K. Reed er i dag koordinator for to EU- finansierte forskningsnettverk og har fra 2001 vært leder av Områdestyret medisin og helse i Norges forskningsråd. I tiden fra 1992-1998 var han prodekanus ved medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Fra 1999 dekanus ved samme sted. Han er nylig gjenvalgt som dekanus.

Til toppen