Her er den nye EØS- og EU-ministeren

Marit Berger Røsland ble 20. oktober utnevnt til EØS- og EU-minister. Hun sier oppfølging av brexit-forhandlingene blir hovedoppgaven på kort sikt.

''
Foto: UD 2017

– Jeg er glad og stolt over å ta over kontoret til Bakke-Jensen og vil som Frank stå opp for EØS-avtalen, sier Marit Berger Røsland.

Etter presentasjon på Slottsplassen fikk hun fredag ettermiddag overlevert nøklene fra sin forgjenger som samtidig ble utnevnt til forsvarsminister.

Brexit og Brussel

– Det aller viktigste på kort sikt er en god håndtering av Norges forhold til brexit-forhandlingene, sa Røsland til fremmøtt presse.

– På lang sikt er det å posisjonere Norge og norske interesser godt i Brussel. Vi samarbeider med EU på veldig mange felt og må jobbe ekstra hardt for å bli sett og hørt.

''
Foto: UD 2017

Også statsminister Erna Solberg tok opp brexit i sin pressekonferanse og beskrev ministerposten som viktig.

– EU er vår viktigste samarbeidspartner på en rekke politikkområder. Det gjelder at vi nå er gode på å ivareta norske interesser når EU og Storbritannia forhandler om brexit. Det er mange viktige deler som samordnes i årene fremover. Derfor har regjeringen en task force på embetsmannsnivå, men det er viktig at vi også politisk følger dette tett, sa statsministeren.

Se opptak fra pressekonferansen

''
Første fulle dag på jobb 23. oktober. Foto: UD 2017

Jurist med lang fartstid i Høyre

Røsland kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet og har tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Følg Røsland på Twitter

Røsland er jurist og jobbet som advokat og dommerfullmektig fra 2006-2014. Hun var også politisk rådgiver i Utenriksdepartementet fra 2003-2005.

Full CV

Med seg på laget har hun statssekretær Jens Frølich Holte og politisk rådgiver Hedvig Heyerdahl Moser.

''
Foto: UD 2017
Til toppen