Nybø settestatsråd for Skei Grande

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Iselin Nybø som settestatsråd for statsråd Trine Skei Grande.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker Kulturdepartementet får til behandling hvor statsråd Skei Grande på grunn av sin relasjon til Alfred Bjørlo er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.