Nye bidrag fra EU til norsk kultursamarbeid

Gjennom EUs kulturprogram har tretten prosjekter med norsk deltakelse mottatt støtte i 2012. Formålet er å styrke samarbeid mellom kulturaktører og institusjoner på tvers av landegrensene.

EUs kulturprogram ønsker å sette fokus på Europas kulturelle mangfold og kulturarv. Den europeiske dimensjonen i prosjektet er derfor et viktig kriterium for å motta støtte. Programmet har tre hovedmål: å fremme mobilitet over landegrensene blant dem som jobber i kultursektoren, å oppmuntre til tverrnasjonalt samarbeid av kulturell og kunstnerisk produksjon og å fremme interkulturell dialog.

Millionstøtte
EUs kulturprogram for 2007-2013 har et totalbudsjett på 400 millioner kroner. I 2012 er 300 millioner kroner gjort tilgjengelig for kulturprogrammets stipender, og i mars ble det kjent at flere norske aktører vil få støtte fra EUs kulturprogram. Til sammen 48 millioner kroner går til 13 prosjekter med norsk deltagelse.

Norsk Kulturråd er kulturprogrammets kontaktpunkt i Norge. Velaug Bollingmo, ansvarlig seniorrådgiver i Kulturrådet, forteller at norske aktører kan søke om EUs kulturmidler på lik linje med andre EU-land, så fremt de oppfyller kulturprogrammets kriterier. Kriteriene kan man lese mer om på Europakommisjonens hjemmesider om kultur.

Søknadsprosessen har blitt gjort enklere med hjelp av teknologiske virkemidler.

- I år har ingen norske vært gjennom selve søknadsprosessen, siden det er prosjektlederne som søker om støtte, og ingen av disse er norske. Derimot har flere norske aktører mottatt støtte som prosjektdeltakere, sier Bollingmo. Hun mener man kan få mye ut av EUs kulturprogram.

- Flere norske aktører har et internasjonalt fokus, og med denne ordningen har man mulighet til å få støtte til å skape seg et europeisk nettverk.

Viktig støtte
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater (BiT) er en av flere norske aktører som har mottatt støtte gjennom sin deltagelse i prosjekter. Prosjektet ”House on Fire” består av ti europeiske partnere og vil vare i fem år fra juni i år, og har mottatt om lag 18,5 millioner norske kroner. Disse pengene skal bidra til en rekke flernasjonale samarbeidsprosjekter, oppsetninger, faglige arrangementer, festivaler og kreativ og faglig utveksling.

I denne perioden vil prosjektet blant annet presentere femti nye stykker innen scenekunst. Arrangørene av "House on Fire" mener kunstneren bør delta i den offentlige debatten om sosiale, klima- og politiske spørsmål og ønsker dermed å fremme utviklingen og det kritiske potensialet i scenekunst innenfor en europeisk ramme.

Mette Helgesen er administrativ leder hos BiT og har gode erfaringer fra EUs kulturprogram.

- Vi søkte også i fjor, men fikk ikke tildelt støtte. Vi fikk derimot en klar evaluering og tilbakemelding som forklarte oss i detalj hva svakhetene var og med det hva som måtte endres for eventuelt å få støtte. I vår søknad i år fikk vi klarere frem det europeiske samarbeidet og prosjektets innhold og fikk dermed godkjent søknaden vår, sier Helgesen. 

Hun legger til at BiT er opptatt av å samarbeide internasjonalt og at disse midlene gir dem mulighet til å fortsette med arbeidet sitt.

- Dette er viktige midler som gjør oss i stand til å satse på og sikre fremtidige prosjekter.

Les mer om EUs kulturprogram på Kulturrådets sider.

Til toppen