Nye digitale behandlingsmetoder for personer med kroniske sykdommer

Regjeringen vil ta i bruk velferdsteknologi og mobil helseteknologi for behandling og oppfølging av personer med kroniske sykdommer. Nye løsninger skal styrke pasientenes mestring i hverdagen. Det er bevilget 30 millioner kroner til et stort, nasjonalt velferdsteknologiprosjekt for behandling og pleie på avstand.

-Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere og behandle pasienter enn det tradisjonelle, fysiske møtet mellom behandler og pasient. Det er viktig at vi tar disse mulighetene i bruk. Derfor starter vi nå opp et stort, nasjonalt prosjekt for velferdsteknologi for behandling og pleie av kronisk syke på avstand, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er bevilget 30 millioner kroner til dette prosjektet som omfatter fire fylker og 4-500 brukere. Hovedformålet er å sikre et best mulig grunnlag for nasjonal utbredelse slik at velferdsteknologi og mobil helseteknologi blir en del av det ordinære tjenestetilbudet i framtiden. Prosjektene som er valgt ut til å delta i det nasjonale prosjektet, er:

  • Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF
  • Oslo kommune – samarbeid mellom fire bydeler, fastleger og Lovisenberg sykehus
  • Stavanger kommune og Helse Stavanger HF
  • Sarpsborg kommune

Det er lagt vekt på at prosjektene og løsningene som velges er sikre, klare for utprøving i stor skala og at de har et nasjonalt og nordisk potensial.

-Vi skal vi bygge videre på de gode løsningene som allerede finnes og ta alle gode krefter i bruk. For å lykkes, må vi etablere et godt samarbeid mellom både offentlige og private helseaktører, forskningsmiljøer, pasienter, brukere og næringslivet, sier Høie.

Les mer om arbeidet med digitale behandlingsmetoder hod Helsedirektoratet

Til toppen