Historisk arkiv

Nye dommere i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Professor Aage Thor Falkanger og advokat Kristin Normann er i statsråd i dag utnevnt til dommere i Høyesterett.

 

Professor Aage Thor Falkanger og advokat Kristin Normann er i statsråd i dag utnevnt til dommere i Høyesterett.

- Jeg ønsker meg et Høyesterett som favner bredt, med en sammensetning som speiler det samfunnet vi har. Nå får Høyesterett ytterligere to sterke jurister med bred og relevant erfaringsbakgrunn, sier justisminister Knut Storberget. Begge kan vise til gode resultater i sine tidligere stillinger og embeter.  - Dette er et også et riktig skritt på veien i forhold til kjønnsbalansen i Norges høyeste domstol, sier justisministeren.

Aage Thor Falkanger er født i 1965. Han avla juridisk embetseksamen i 1990. Etter eksamen var han advokatfullmektig ved Regjeringsadvokatembetet. Fra 1992 til 1994 var han dommer­fullmektig ved Nord-Troms tingrett. Han var deretter stipendiat og tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø (1995-1999). I perioden fra 1999 til 2007 var han lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Siden 2007 har han vært professor ved Universitetet i Tromsø. Falkanger har i to perioder på henholdsvis 2 og 5 måneder vært konstituert som dommer i Høyesterett. Han var “Visiting fellow” ved Cambridge University, Lauterpacht Centre of International Law fra 2007 til 2008. 

Kristin Normann er født i 1954. Hun avla juridisk embetseksamen i 1982. Etter eksamen arbeidet hun som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen fra 1983 til 1984. Fra 1985 til 2007 var hun ansatt som amanuensis, stipendiat, førsteamanuensis og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, bare avbrutt av en periode i 2003, hvor hun var konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Siden 2006 har hun vært advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer DA.

Høyesterett ledes av en justitiarius og har i tillegg nitten dommerembeter. Sammen med Storting og Regjering utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. Etter denne utnevnelsen er sammensetningen 12 menn og 8 kvinner. Høyesterett er selvstendig i forhold til de andre statsorganene i sin dømmende virksomhet. Domstolene med Høyesterett i spissen kan blant annet prøve om Regjeringens vedtak er i samsvar med lov og om Stortingets lovgivning er i samsvar med Grunnloven.

Kontaktperson:

Departementsråd Morten Ruud: 22 24 51 08

Til toppen