Nye F-35-kontrakter til norsk industri

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) har inngått to nye kontrakter for leveranser til F-35 verdt 135 millioner kroner. Dette inkluderer en kontrakt med Northrop Grumman om ytterligere leveranser av deler til F-35, og en helt ny avtale med Lockheed Martin for komposittpaneler til hjulbrønnen til F-35. Disse kontraktene betyr at samlet verdi av F-35-kontrakter undertegnet med norsk industri har økt med om lag 20 % siden nyttår.

F-35 Edwards
På bildet er flere av komposittpanelene i ryggen av skroget til F-35 lett synlige. Sammen med de vertikale halerorene og forkant av halefinnnene er de blant delene som produseres av Kongsberg i Norge. Foto: Lockheed Martin

- De nye kontraktene viser at norsk industri er konkurransedyktig i et svært omfattende og krevende program. Vi er ikke helt i mål enda, og det er mye arbeid som gjenstår, men dette styrker mulighetene for å kunne realisere industriambisjonene for F-35-samarbeidet, sier statssekretær Øystein Bø, som er godt fornøyd med at regjeringens tiltak for å posisjonere norsk industri i det flernasjonale programmet gir resultater.

De to kontraktene undertegnet nå har en verdi på 135 millioner kroner, og gjelder leveranser til F-35-produksjonen de nærmeste årene. Kontraktene kommer i tillegg til en avtale verdt 560 millioner kroner for ytterligere leveranser av komposittdeler til F-35 som Kongsberg undertegnet tidligere i år. Om Kongsberg beholder den posisjonen det har oppnådd som leverandør av deler til F-35 vil det samlede salgspotensialet tilsvare ca. 16 milliarder kroner.

Annen norsk industri har også sikret seg nye F-35-kontrakter de siste månedene gjennom Kitron AS som har vunnet to kontrakter på til sammen 64 millioner kroner for produksjon av elektronisk styringsenhet, samt utvikling av testutstyr for evaluering og feilsøking av avionikk for F-35.

Frem til i dag har norsk industri undertegnet F-35-kontrakter verdt 2,8 milliarder kroner, noe som er en økning på om lag 20 % siden nyttår. Denne summen dekker likevel bare leveranser til et par hundre av de over 3 000 flyene som er planlagt produsert, og det er ventet ytterligere kontrakter til norsk industri i tiden fremover etter hvert som den årlige produksjonen av F-35 øker.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf. 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per mai 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at      Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner. Målsetningen for industrisamarbeidet rundt F-35 er at det skal bidra til verdiskapning for norsk industri tilsvarende kostnaden for      selve flyene, som utgjør litt over halvparten av denne kostnaden.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske      mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging og skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.