Nye forhandlinger om fiskeriavtalene for 2014

Etter en rekke forhandlingsrunder har partene ennå ikke kommet til enighet om kyststatsavtaler for 2014 for de store pelagiske bestandene av makrell, norsk vårgytende sild og kolmule. Forhandlingene føres mellom Norge, EU, Island og Færøyene, mens også Russland er kyststatsdeltaker i forhandlingene om sild.

Etter en rekke forhandlingsrunder har partene ennå ikke kommet til enighet om kyststatsavtaler for 2014 for de store pelagiske bestandene av makrell, norsk vårgytende sild og kolmule. Forhandlingene føres mellom Norge, EU, Island og Færøyene, mens også Russland er kyststatsdeltaker i forhandlingene om sild.

- Heller ikke den årlige bilaterale avtalen med EU er sluttført ennå. Denne situasjonen er uheldig, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som beklager at EU stadig har utsatt forhandlingene.

- Jeg håper partene denne gangen kan møtes med reell vilje til å komme frem til avtaler, når det nå ser ut til å bli nye forhandlinger om makrell 3-4. mars og deretter om en bilateral fiskeriavtale mellom Norge og EU i dagene deretter, sier fiskeriministeren.

- Jeg har i dag hatt et nyttig og konstruktivt møte med Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norsk Sjømannsforbund, hvor vi har gått grundig gjennom hele situasjonen og drøftet ulike scenarier som kan oppstå for 2014. Det er viktig for meg å bruke tid med næringen på dette, sier Aspaker.

- Vi har også drøftet situasjonen for de fartøygruppene som så langt har blitt forhindret til å utnytte sine tradisjonelle fiskemuligheter ved at de ikke har fått tilgang til EUs fiskerisone. Jeg er positivt innstilt til å se på hvilke muligheter vi kan ha til å kompensere disse, sier Aspaker.

Til toppen