Nye forskningsprosjekter lyses ut

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen) har vedtatt årets utlysning. Det er satt av om lag 28 millioner til nye prosjekter i 2016.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (tidligere FFL/JA) lyser ut nye forskningsprosjekter, og det er satt av om lag 28 millioner til nye prosjekter for 2016. 

Prioriterte områder for 2016 er:

  • Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser - over hele landet
  • Teknologi i jordbruk og matindustri
  • Mattrygghet, helse og samfunn

I tillegg vil Forskningsrådets program BIONÆR i løpet av kort tid lyse ut midler til Forskerprosjekter og Innovasjonsprosjekter i næringslivet. 

Landbruksdirektoratet skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen