Nye frø fra Syria til Svalbard Globale frøhvelv

For første gang er det sendt frø som er tatt ut av sikkerhetslageret tilbake til frøhvelvet på Svalbard. Det internasjonale forskningsenteret ICARDA, som tidligere opererte fra Aleppo i Syria, sender nå tilbake frø som er oppformert etter at de måtte hente tilbake sitt frø fra Svalbard høsten 2015.

Ca 14000 frøposer fra korn og belgplanter som er oppformert i Libanon og Marokko, ble i forrige uke deponeret på nytt i frøhvelvet. Det er omtrent halvparten av det de tok ut i 2015. ICARDA arbeider for å sende opp mer frø og vurderer samtidig om det er behov for flere frøuttak fra frøhvelvet. ICARDA som er et internasjonalt jordbruksforskningsenter for tørrlands-jordbruk har en svært vital rolle i å bidra med ressurser og teknologi for å bygge opp jordbruket i en av verdens mest sårbare regioner, både når det gjelder uroligheter og tørke. 

- At disse nye oppformerte frøene nå kommer tilbake til frøhvelvet er usedvanlig viktig. Disse frøene kan bidra til at matproduksjonen i Syria kommer raskere i gang  igjen når krigshandlingene er over, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Det er en stor og betydningsfull oppgave å ta vare på alt genetisk materiale som er viktig for den globale matsikkerheten, sier Dale. 

Syriske frø fra ICARDA.
Foto: Landbruks- og matdepartementet
Frø fraktes inn i hvelvet.
Svalbard Globale frøhvelv er åpent for alle typer genbanker som ønsker sikkerhetslagring for unike frøprøver. Frøprøvene i frøhvelvet eies av genbankene som deponerer dem. Det er disse genbankene som sørger for at frøprøvene er tilgjengelige for bønder, forskere og foredlere i tråd med internasjonale regler. Foto: Matthias Heyde

I forrige uke ble det også deponert frø fra :

James Hutton Institute

UK

CGN

Netherlands

Scientific Practical Centre of the NAS of Belarus for Arable Farming

Belarus

CIMMYT

Mexico

Genetic Resources Institute, Univ.Banja Luka

Bosnia&Herzegovina

Seed Savers

US

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

Myanmar

NBPGR

India

AfricaRice

Benin

National Agricultural Research Centre 

Pakistan

ICARDA

Lebanon, Morocco

Trygg og sikker langtidslagring

Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner. 

Partnerskap om driften av frøhvelvet

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet. 

Til toppen