Nye klimaforhandlinger i Bonn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det viktigste under klimaforhandlingene i Bonn fra 16. mai er å starte utviklingen av det detaljerte regelverket under Parisavtalen.

Det første forhandlingsmøtet etter enigheten om den globale klimaavtalen i Paris i desember (COP21), finner sted i Bonn fra 16. til 26. mai. Møtet skal forberede saker til klimakonferansen i Marrakech i november i år (COP 22) og forberede at Parisavtalen kan tre i kraft.

– Parisavtalen ga enigheten om hva vi skal gjøre. Nå starter arbeidet med å utvikle et mer detaljert rammeverk om hvordan vi skal levere på det vi ble enige om i Paris. Det aller viktigste med møtet i Bonn er å komme godt i gang med dette arbeidet for å forberede at Parisavtalen blir operasjonell, sier Norges forhandlingsleder Aslak Brun.

175 land signerte i New York

Parisavtalen vil tre i kraft når 55 land med 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser har ratifisert avtalen. Under en seremoni i FN i New York 22. april undertegnet 175 land avtalen.

Regjeringen la 29. april fram en proposisjon om samtykke til at Norge går med i avtalen. Dette gjør det mulig for Stortinget å ratifisere Parisavtalen før sommeren.