Nye konseptutvalgutredninger i Sør-Trøndelag og Tromsø

- Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I første omgang skal det utarbeides notater om sentrale utfordringer ved dagens transportsystemer, forslag til samfunnsmål og skisse for videre fremdriftsplan.

Statens vegvesen har tidligere bestemt at det skal utarbeides to forskjellige utredninger for Tromsø-regionen, en for veisystemet inn mot Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for veisystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø.

– Jeg har stilt spørsmål om dette er hensiktsmessig, og Statens vegvesen skal derfor nå vurdere om man kan se på hele regionen samlet. Dette er et ledd i vårt arbeid med å forenkle planprosesser, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet forutsetter at konseptutvalgutredningene ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale transportplan i 2021, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen.

- Vi har samtidig bestemt at det skal gis unntak fra kravet om såkalt KVU1/KS1 for flere strekninger som inngår i riksveinettet, selv om det kan være aktuelt med tiltak over 750 millioner kroner i neste nasjonale transportplan, opplyser samferdselsministeren.

Det gis unntak for kravet om KVU/KS1 for følgende veistrekninger:

• Rv 23 Verpen-Dagslett
• E39 Nordhordlandsbrua-Sognefjorden
• Rv 5 Håbakken-Kjøsnesfjorden
• Rv 5 Førde-Naustdal
• E136 Oppland grense-Vestnes
• E6 Steinkjer-Nordland grense
• E14 Stjørdal-Riksgrensen
• E6 Rognan-Fauske
• Rv 80 Fauske-Løding
• E6 Narvik sentrum
• E10 Riksgrensen-Stormyra
• E8 Riksgrensen-Skibotn
• E6 Alta-Lakselv
• Rv93 Alta-Riksgrensen

 

Til toppen