Håndtering av kontroversielle saker i skolen

Skoleledere og lærere kan nå ta i bruk to nye manualer om håndtering av kontroversielle saker i skolen. Manualene bygger på opplæringen til demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter.

EU og Europarådet har utviklet to manualer som skoleledere og lærere kan bruke i skolen og i høyere utdanning. Disse er nå gjort tilgjengelig på norsk.

Manualene bygger på opplæringen til demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter. De skal hjelpe lærere og skoleledere til å aktivt håndtere og få til gode dialoger om vanskelige og kontroversielle temaer.

Kontroversielle temaer kan dukke opp i klasserommet, men også i andre deler av skolen som i gangene, i kantinen, i skolegården og på personalrommet.

Kontroversielle temaer omfatter store verdi- og interessekonflikter, og ofte er det uenighet om bakenforliggende fakta. Spørsmålene er ofte kompliserte uten enkle svar. De vekker sterke følelser og har en tendens til å skape eller forsterke splittelse og mistillit mellom mennesker. Eksempler på kontroversielle temaer er bruken av hodeplagg og evolusjonsteorien i naturfag.

Det er under Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 at de to manualene er gjort tilgjengelig på norsk, finsk, svensk, islandsk og dansk.

Les manualene:

Til toppen