Nye medlemmer av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet har oppnevnt daglig leder Brit Rugland og stipendiat Trude Myklebust som nye medlemmer av Etikkrådet, etter innstilling fra Norges Bank.

Finansdepartementet har samtidig gjenoppnevnt professor emeritus Hans Christian Bugge som rådets nestleder. Oppnevningene er for perioden 1. juni 2017- 31. mai 2021.

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland. Sammensetningen av Etikkrådet skal sikre at det har riktig og bred kompetanse for å kunne utføre sitt oppdrag på en god måte.

Etikkrådet vil fra 1. juni 2017 ha følgende sammensetning:

  • Johan H. Andresen (leder)
  • Hans Christian Bugge (nestleder)
  • Cecilie Hellestveit (medlem)
  • Trude Myklebust (medlem)
  • Brit Rugland (medlem)

Se også:

Til toppen