Nye medlemmer i klagenemnda for veteraner med krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader

Forsvarsdepartementet har nå oppnevnt nye medlemmer i klagenemnda for veteraner med krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Klagenemnda består av fire medlemmer og har en sammensetning spesielt tilpasset denne type saker. En av de oppnevnte medlemmene er foreslått av arbeidstakerorganisasjonene, og en av veteranorganisasjonene.

Klagenemndas arbeid i disse sakene har, siden opprettelsen i 2011, bidratt til at man har fått en effektiv, kompetent og uavhengig behandling av også klagesaker etter den særskilte kompensasjonsordningen. Nemnda har vært en sentral brikke for å få på plass løsninger i vanskelig saker som tidligere ikke har blitt gitt den oppmerksomheten de fortjener.

Medlemmene av klagenemnda er nå som følger;

Nemndas leder;

Anne Stine Mollestad

Nemndas alminnelige medlemmer;

Marianne Abeler (NY)

Claus Brynhildsen (NY)

Trond  Jørgensen

 

Nemndas varaleder;

Ragnhild Marie Hagen

Nemndas varamedlemmer;

Mille Haslund Mellbye (NY)

Britt Tove Berg Brestrup (NY)

Edvin Værøy

 

Nemndas leder og varaleder velges for en periode på 2 år om gangen, og har ikke vært på valg nå.

Til toppen