Nye medlemmer i Norges Banks hovedstyre

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag oppnevnt cand.oecon. Steinar Juel og selvstendig næringsdrivende Kathryn M. Baker som medlemmer til hovedstyret i Norges Bank. De er oppnevnt for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.

Juel og Baker vil videreføre og styrke hovedstyrets kompetanse innen de sentrale deler av Norges Banks ansvarsområder, herunder innen kapitalforvaltning og finansiell stabilitet. Kompetansen på kapitalforvaltning styrkes for øvrig gjennom ansettelsen av Egil Matsen som ny visesentralbanksjef.

Fra 1. januar 2016 vil hovedstyret få følgende sammensetning (de ansattes representanter er ikke tatt med):

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen

Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

Annen nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen (fra 18. januar 2016)

Medlem: Selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg, Oslo

Medlem: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum

Medlem: Professor Kjetil Storesletten, Oslo

Medlem: Selvstendig næringsdrivende Kathryn M. Baker, Oslo

Medlem: Cand.oecon. Steinar Juel, Bærum

Første varamedlem: Professor Espen R. Moen, Oslo (ut februar 2016)

Utskiftningene i hovedstyret, og herunder ansettelsen av ny visesentralbanksjef, gjør at departementet vil komme tilbake til oppnevningen av varamedlemmer på nyåret.