Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye muligheter for polsk-norsk kultursamarbeid

Nå kan norske kulturinstitusjoner i samarbeid med polske kulturaktører utvikle kulturprosjekter gjennom kulturutvekslingsprogrammet som er opprettet gjennom EØS-midlene.

Center of Theatre Practices-Gardzienice (Polen) og Stella Polaris (Norge) samarbeidet i prosjektet "Utveksling av teater". Foto: Riksantikvaren

Formålet med kulturutvekslingsprogrammet er å bidra til kulturell utveksling og styrke dialogen mellom Polen og giverlandene Norge, Island og Liechtenstein. I mai var kongeparet og utenriksminister Jonas Gahr Støre i Warszawa for å lansere programmet, og nå er det mulig å sende inn søknad om støtte.

Bidrar til erfaringsutveksling
Gjennom det nye kulturutvekslingsprogrammet kan norske kulturaktører delta i samarbeidsprosjekter med polske søkere og deres partnere. Polske deltagere må samarbeide med minst én partner fra et av giverlandene for å kunne motta støtte. Norske aktører som kan delta i kulturprosjektene er offentlige og private organisasjoner innen kulturfeltet samt kommunal og regional forvaltning.

Kulturutvekslingsprogrammet er finansiert av EØS-midlene. Målsettingen med EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomiske utjevning samt styrke forholdet mellom EØS-giverlandene og mottakerlandene. Polen er den største mottakeren av EØS-midler. Norsk kulturråd er programpartner og skal blant annet rettlede norske aktører som er interessert i programmet og bidra med partnersøk.

Les mer om kulturutvekslingsprogrammet på Kulturrådets hjemmeside.

Til toppen