Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye næringsklynger skal bidra til omstilling

Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige mål og fellestrekk for de syv nye næringsklyngene som nå får støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Næringsminister Monica Mæland mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.

- Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. Resultatene de skaper vil være viktig for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventningene til klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, sier næringsminister Monica Mæland.

De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

Den Bergens-baserte GCE Subsea har fått status som et gobalt ekspertisesenter. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, senior subsea innovator Jon Hellevang, administrerende direktør Ove Hagesæther og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Innovasjon Norge.)

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. En viktig målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer.

I tillegg ble NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Health Technology og NCE Eyde i dag tildelt status som Norwegian Centres of Expertise, mens Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger, det vil si får status som klynger i tidlig fase. 

Les mer om de nye næringsklyngene hos Innovasjon Norge: 
Nye næringsklynger skal bidra til omstilling og ny vekst

Til toppen