Nye nettsider gjør telekomarbeid enklere

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Med et nytt nettsted håper Sammenslutningen av europeiske regulatører innen elektronisk kommunikasjon (BEREC) å synliggjøre sin rolle i EUs arbeid med en felles politikk innen elektronisk kommunikasjon.

Samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen er blant dem som vil følge nøye med på den nye hjemmesiden til BEREC. Foto: Anette A.D.Reinertsen

Med et nytt nettsted håper Sammenslutningen av europeiske regulatører innen elektronisk kommunikasjon (BEREC) å synliggjøre sin rolle i EUs arbeid med en felles politikk innen elektronisk kommunikasjon.

Den nye hjemmesiden skal gjøre informasjon mer tilgjengelig og synlig og gjøre det enklere å følge med på hva BEREC gjør. Betydningen av elektronisk kommunikasjon er meget stor i dagens samfunn. Ved å samle all informasjon håper man at europeiske innbyggere i tillegg til myndigheter og telekombransjen vil benytte de nye nettsidene.

Samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen er blant dem som vil følge nøye med på den nye hjemmesiden til BEREC. Han tror dette vil være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet både for ham, myndigheter og mange som arbeider med elektronisk kommunikasjon. Grimsbo synes hjemmesiden er både oversiktlig og grei å finne frem på. Både høringsdokumenter og kommende begivenheter er lett tilgjengelige og vil bli nyttige i det daglige arbeidet.

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) er en sammenslutning av europeiske regulatører og erstatter det tidligere European Regulators Group (ERG). BEREC viderefører denne gruppens arbeid og har i tillegg fått en rekke nye ansvarsområder.  Europaparlamentet og Rådet etablerte BEREC i 2009, som en del av EUs reformpakke innen telekom. Sekretariatet holder til i Riga i Latvia.

- BEREC er blitt mer viktig nå og har fått en mer formell rolle enn det tidligere ERG. Telekom er en del av EØS-avtalen og det er viktig å følge arbeidet BEREC gjør på dette området.  Post- og Teletilsynet representerte norske myndigheter i forgjengeren ERG, der Norge hadde observatørstatus.  Siden BEREC reelt sett har fått utvidet sin kompetanse, arbeider Norge for å få større medvirkning, sier Grimsbo.

BEREC er formelt sett et uavhengig, rådgivende organ uten myndighet til å ta beslutning. Dette skiller organet fra typiske fellesskapsbyråer som er opprettet på andre områder i EU.  BEREC vil trolig ha stor innflytelse på markedsreguleringen av telekom i tiden fremover.

 

Til toppen