Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye OMF-regler i 2020

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet utrede hvordan et nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan gjennomføres i Norge. Det norske regelverket tilfredsstiller allerede de fleste av kravene, men det vil være behov for enkelte tilpasninger.

– Dette regelverket er viktig for norske banker, og vi legger derfor opp til at det kan settes i kraft i Norge samtidig som i EU senhøsten 2020, sier finansminister Siv Jensen.

Markedet for OMF er en viktig finansieringskilde for norske banker, og utgjør ca. 50 prosent av bankenes markedsfinansiering.

Et nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) vil trolig bli formelt vedtatt om kort tid, etter at det ble oppnådd politisk enighet mellom EUs lovgivende organer i februar.

Formålet med det nye regelverket er å fremme bruken av OMF i Europa, både som finansieringskilde og investeringsobjekt. Det ligger an til at EU-landene skal gjennomføre det nye regelverket innen senhøsten 2020. Regelverket er EØS-relevant og forventes tatt inn i EØS-avtalen.

Det norske regelverket tilfredsstiller allerede de fleste av kravene som kommer med det nye EU-regelverket, men det vil være behov for regelverksendringer for å gjennomføre direktivet fullt ut.

Finansdepartementet har derfor sendt brev til Finanstilsynet og bedt om at tilsynet utreder behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre det nye EU-regelverket.

Finanstilsynet skal avgi utredningen innen 2. desember 2019. Departementet legger opp til at det nye regelverket kan gjennomføres og settes i kraft i Norge samtidig som i EU.

Les mer: 

 

 

Til toppen