Nye oppnevninger i Kringkastingsrådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har oppnevnt Bushra Ishaq, Vebjørn Selbekk og Torgeir Uberg Nærland til Kringkastingsrådet. I tillegg har Stortinget oppnevnt Torvild Sveen som nytt medlem.

- De nye medlemmene styrker rådets kompetanse og bredde, og tar med seg spennende perspektiver og verdifull kunnskap inn i arbeidet med å gi råd og vurdere NRKs tilbud. Kringkastingsrådet er viktig som et lavterskeltilbud for folk flest, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Bushra Ishaq tar over som vara etter at Hannah Wozene Kvam trakk seg i høst . Hun blir vara for Beate Bø Nilsen. Ishaq er utdannet lege, og er kjent for sitt engasjement for interreligiøs og interkulturell dialog. Hun fikk Fritt Ords pris i 2010, blant annet for sitt bidrag til å videreutvikle forståelsen av å leve i dagens flerkulturelle samfunn.

Vebjørn Selbekk, som er sjefsredaktør i avisen Dagen, erstatter Frank Rossavik som fratrer som medlem i rådet ved nyttår. Selbekk er journalist, forfatter og aktiv samfunnsdebattant.

Torgeir Uberg Nærland er medieforsker ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Han erstatter Hallvard Moe, som trakk seg fra rådet for å være medlem i det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget. Nærland har blant annet forsket på musikk og demokrati, dokumentarfilm og minoritetsungdoms mediebruk.

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det NRKs tilbud til publikum. Totalt består rådet 14 medlemmer. Kulturdepartementet oppnevner seks og Stortinget sju medlemmer. Det siste medlemmet er den sittende lederen for Samisk programråd.