Nye prosjekter for 120 millioner kroner

Nofima runder 10 år og fikk en meget god inngang på jubileumsåret. 15 nye forskningsprosjekt på til sammen 120 millioner kroner kom på plass de siste dagene før jul. Flesteparten av de nye prosjektene er for norsk næringsliv, men gleden var ekstra stor for et nytt EU-prosjekt til over 40 millioner kroner.

Utnyttelse av restråstoffene både fra fiskeri, havbruk og landbruk blir stadig viktigere. I det nye EU-prosjektet skal forskere i Europa oppkonsentrere og bevare næringsstoffer og bioaktive komponenter i restråstoff. Produktene skal så testes for å dokumentere eventuell effekt på yteevnen hos folk, samt mental og fysisk helse hos ulike pasientgrupper.

Et av de største prosjektene innenfor forskning på restråstoff heter Notably. Målet med prosjektet er å utvikle en ny teknologisk løsning der prosesseringen av restråstoff fra torsk og kylling skjer i flere ulike trinn.

Ved å bruke ulike enzymer i de forskjellige trinnene, kan restråstoffet utnyttes bedre fordi raffineringen blir mer presis. Dermed blir komponentene som kan utvinnes fra restråstoffet mer verdifulle enn de er i dag, og de skal blant annet kunne brukes i sunne matvarer.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Til toppen