Nye regler for behandling av eiendomsinformasjon

Fra 1. januar 2014 trer nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen i kraft. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

De nye reglene innebærer at virksomheter - på nærmere bestemte vilkår - kan motta, viderebruke og videreformidle opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Opplysningene kan mottas i form av enkeltopplysninger eller som uttrekk av større eller mindre mengder data. Dette åpner for at virksomheter også kan ha egne eiendomsregistre med oppdaterte opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Endringen innebærer totalt sett en vesentlig utvidelse av tilgangen til eiendomsopplysninger og muligheten for viderebruk av opplysninger sett i forhold til gjeldende regelverk.

Les hele forskriften her

Merknader til forskriften

Til toppen