Nye regler for betalinger gir kundene flere valg

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler som vil gjennomføre deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv («PSD 2»). Direktivet åpner for at kundene kan velge andre enn banken sin til å gjennomføre betalinger De nye reglene kan få stor betydning for betalingsmarkedet.

– Nye regler kan gi forbrukerne et mer mangfoldig tilbud av tjenester for betaling. Vi ønsker å styrke konkurransen mellom tilbyderne ytterligere. Nå skal vi ha en grundig prosess i det videre arbeidet med regelverket, sier finansminister Siv Jensen.

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv («PSD 2») regulerer nye aktører i betalingsmarkedet og nye betalingstjenester. Formålet er å styrke konkurransen i betalingsmarkedet og gjøre markedet mer effektivt enn det er i dag. Direktivet åpner for eksempel for at kunden kan velge at andre enn banken skal kunne gjennomføre betalinger for kunden. Dette vil særlig kunne være aktuelt ved internettbetalinger, og vil kunne redusere behovet for kredittkortbetalinger på nett. Reglene forutsetter at disse nye aktørene får tilgang til kundens kontoinformasjon i banken. Direktivet åpner også for at kunden kan be en tilbyder om å samle kundens kontoinformasjon i en felles oversikt for kunden. Dette vil særlig kunne være aktuelt dersom kunden har forhold til flere banker.

Direktivet er EØS-relevant, men er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. Gjennomføring av de foreslåtte reglene innebærer at regler tilsvarende direktivet innføres i norsk rett før den EØS-rettslige forpliktelsen til gjennomføring inntrer.

Direktivet berører Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementets ansvarsområder. Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider et eget høringsnotat om behovet for endringer i finansavtaleloven.

Høringsfristen er 18. august. Etter at høringen er avsluttet, vil Finansdepartementet gå gjennom høringsinnspillene med sikte på å fremme proposisjon med lovforslag for Stortinget.

Les mer i høringsbrevet og høringsnotatet