Nye regler for kosmetikk innlemmet i EØS-avtalen

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

EØS/EFTA-landene og EU ble nylig enige om å innlemme nye EU-regler for kosmetikk i EØS-avtalen.

EØS/EFTA-landene og EU ble nylig enige om å innlemme nye EU-regler for kosmetikk i EØS-avtalen. Photo credit: Morguefile

EØS/EFTA-landene og EU ble nylig enige om å innlemme nye EU-regler for kosmetikk i EØS-avtalen. Med de nye reglene skal produsentansvar og kontrollmekanismer styrkes, noe som skal bidra til sikrere kosmetikk- og kroppspleieprodukter for forbrukerne.

Innen 11. juli 2013 må kosmetiske produkter være registrert i en ny europeisk database for å kunne omsettes i EØS-området. De nye reglene omhandler også tekniske standarder, testing og sertifisering av kosmetiske produkter.

Formålet er å ta bort juridiske usikkerhetsmomenter og uoverensstemmelser når det gjelder kosmetikk, samt øke sikkerheten ved bruk av kosmetiske produkter.

Må registrere produkter
– Kosmetiske produkter kan ikke, i henhold til det nye regelverket, omsettes på EØS-markedet uten å være registrert i en felles europeisk database. Registreringen må gjøres innen 11. juli 2013. Norske bedrifter kunne ikke få registrert produktene sine i denne databasen før det nye regelverket var innlemmet i EØS-avtalen. Dette har de nå muligheten til, opplyser seniorrådgiver Halvard Kvamsdal i Helse- og omsorgsdepartementet.

Reglene erstatter tidligere lovverk på området, men inneholder også nye bestemmelser om bruk av nanomaterialer i kosmetikk, reklame og merking av kosmetikkprodukter og innhold av helsefarlige substanser. Bruk av helsefarlige substanser er forbudt. De kan kun brukes i eksepsjonelle tilfeller under svært strenge betingelser.

Mer informasjon:

Les pressemeldingen fra EFTA her.

Les hele vedtaket her.

Til toppen