Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye regler om energimerking tatt inn i EØS-avtalen

29. mars ble reviderte regler for energimerking av husholdningsprodukter innlemmet i EØS-avtalen.

Dette innebærer blant annet en forenkling av karakterskalaen og at karakterene A+, A++ og A+++ forsvinner.

Energimerkeforordningen er i stor grad en videreføring av energimerkedirektivet, som har vært en del av EØS-avtalen siden 2012. Det opprinnelige energimerket gikk fra A til G, men på grunn av en rask utvikling av nye, mer energieffektive produkter måtte skalaen utvides til A+++. Den nye forordningen inneholder regler for å refordele energikarakter etter hvert som nye og mer effektive produkter kommer på markedet.

NVE har tidligere analysert effekten av energimerking og økodesign-krav for ti av produktgruppene som er omfattet. De har beregnet at virkemidlene utløser om lag 3 TWh energisparing i norske husholdninger i 2030.

Forbrukere vil først se de nye energimerkene på produkter som omsettes fra 1. mars 2021. Produsenter og leverandører får plikt til å registrere produkter i en europeisk produktdatabase (EPREL).

Forslag til lovendringer for å gjennomføre forordningen i norsk rett har vært på høring.

Les mer om Energimerkeforordningen og produktdatabasen EPREL på NVEs nettsider.

 

Til toppen