Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet

Regjeringen fremmer forslag om nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidslivet.

– De nye reglene skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en best mulig anvendelse av arbeidskraften både i privat og offentlig sektor, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Sterk internasjonal konkurranse gjør at kravene til konkurransekraft og omstilling blir større. Det er viktig at arbeidsgivere gis mulighet til å beskytte sine konkurransefortrinn. Samtidig er det et mål å unngå unødvendige konkurransebegrensende avtaler, som kan hindre mobiliteten i arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstakers frihet til å skifte arbeid.

Enklere og mer målrettet

Regler om konkurranseklausuler finnes i dag i avtaleloven. Reglene er lite oppdatert, de er fragmentariske og gir liten rettledning for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Kunde- og rekrutteringsklausuler er ikke lovregulert. Regjeringen foreslår å ta inn bestemmelser om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven. Forslaget vil gjøre det enklere å finne frem til og forholde seg til reglene og gjøre bruken av konkurransebegrensende avtaler mer målrettet.

Rett til kompensasjon 

Særlig konkurranseklausuler kan ramme arbeidstaker hardt fordi vedkommende  i verste fall kan risikere å være uten inntekt i en lengre periode.

–Vi foreslår derfor en rett til kompensasjon, som skal sikre arbeidstakeren mot økonomisk tap. Samtidig skal kravet om kompensasjon bidra til at arbeidsgivere foretar en grundig vurdering av behovet for konkurranseklausuler, sier statsråden. 

Les lovforslaget

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

 

Til toppen