Nye regler ved forlengelse av festeavtaler

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. juli 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler i kraft. Det skjedde som følge av at Stortinget har vedtatt endringer i tomtefestelovens regler.

Bakgrunnen for lovforslaget er Den europeiske menneskerettsdomstolens dom 12. juni 2012 der domstolen kom til at festerens rett til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp var i strid med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det fremgår av dommen at forlengelsesreglene i tomtefesteloven må endres.

– Tomtefeste er et krevende rettsområde preget av interessemotsetninger. Jeg er tilfreds med at regjeringens lovforslag har fått bred støtte i Stortinget, og at det nå blir en løsning i denne saken, sier Anundsen.

Stortingets lovvedtak bygger på regjeringens lovforslag fremmet 27. mars 2015. I lovforslaget var det foreslått at bortfesteren ved forlengelse av festeavtalen kan kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft». Den regulerte festeavgiften skulle etter forslaget utgjøre 2,5 prosent av rå-tomtverdien oppad begrenset til et høyestebeløp («tak») på 11 378 kroner.

Stortinget har i hovedtrekk bygget på regjeringens lovforslag, med den forskjellen at prosentsatsen for regulering av festeavgiften er nedjustert til to prosent i Stortingets lovvedtak. I tillegg har Stortinget vedtatt at begge partene kan kreve ny regulering av festeavgiften 30 år etter at festet er forlenget.