Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye samiske veivisere – tale på Márkomeannu 2017

Buorre eahket – god kveld alle sammen! Godtfolk! Festivaldeltakere! Det er fint å være her på Márkomeannu igjen, og presentere nye samiske veivisere.

De som skal arbeide som veivisere dette skoleåret er:

  • Anne-Marja Kristine Jannok-Joma fra Snåsa /Snåase
  • Dan-Jonas M. Danielsen Sparrok fra Snåsa /Snåase
  • Leif Henrik Halvari fra Tana /Deatnu
  • Maren Benedicte Storslett fra Kautokeino /Guovdageaidnu

Takk til dere arrangører av Márkomeannu for at vi kan være her og være en del av denne festivalen! Márkomeannu er både en festival og en møteplass, særlig for ungdom. Derfor er det så fint å være her og utnevne samiske veivisere.

Jeg var også her for to år siden, og jeg må si det i år igjen – jeg er imponert over Markomeannu-festivalen, og det arbeidet som gjøres med denne festivalen!

I dette området er det mange som arbeider med å skaffe kunnskap om både den sjøsamiske og den marka-samiske kulturen. Jeg har tidligere vært på besøk hos Várdobáiki samisk senter, og jeg har sett hva dere organiserer av aktiviteter og innhenting av kunnskap om lokale tradisjoner knyttet til natur, kultur og språk.

Ideen bak ordningen med samiske veivisere er at samisk ungdom skal formidle kunnskap om sin hverdag i direkte kommunikasjon med andre ungdommer. Jeg synes derfor det er bra at dere fire som skal reise rundt som veivisere, har litt forskjellig bakgrunn, og at dere kommer fra forskjellige deler av Sápmi. Det ser jeg jo gjelder dere nye veivisere også.

Nå er det fokus på det å være same, kanskje mer enn noensinne! Dere veivisere skal reise rundt og representere det samiske samfunnet og samisk ungdom gjennom et helt skoleår, og dere skal snakke ut fra deres egne ståsteder og erfaringer om forhold som kan være ganske personlige for dere selv. Alle som har fått spørsmål som: "Hvorfor vil du være same, da?" vet at det kan være ganske tøft. Det å formidle kunnskap om samiske samfunn, kan være krevende.

Det er viktig at dere som er veivisere, utfyller hverandre som team – og at dere utvikler et godt samarbeid og en god lagånd i dette arbeidet.

Jeg vil takke Samisk Høgskole for det arbeidet dere gjør med å administrere og organisere veiviserordningen. Jeg vet at det legges ned mye arbeid både med å finne personer som har kompetanse og evne til samarbeid, og ikke minst med å drifte veiviserordningen gjennom hele skoleåret.

Jeg vil også takke de som går av som samiske veivisere; Maja-Sofie Larsen Fjellstrõm, Knut Mikkel Hætta, Oda Kjær Eriksen og Ole Nicklas Mienna Guttorm for det arbeidet som dere har gjort. Det var fint å treffe dere da dere besøkte departementet i vinter. Jeg håper tiden som veivisere har vært en god opplevelse, og at det har vært inspirerende for de veivalg dere nå vil ta videre.

Jeg ønsker dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Jeg vet at dere gir mye av dere selv, men også at dere får mye tilbake!

Jeg ønsker dere et lærerikt, spennende, og morsomt år som samiske veivisere! 

Til toppen