Nye satsningsområder for EUs IKT-program

Norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon gjør at norske aktører kan søke om økonomisk støtte til IKT-prosjekter som utvikler nye løsninger innen offentlig forvaltning og næringsliv i 2012.

De nye satsningsområdene  for 2012 ble presentert av Europakommisjonen fredag 3. februar. Dette markerer starten på den sjette perioden av IKT-programmet. Programmet skal bidra til å spre og videreutvikle elektroniske tjenester og løsninger i både offentlig forvaltning og næringslivet gjennom et stort antall prosjekter som spenner over flere områder. Årets hovedområder er delt i fem, med en rekke underkategorier. Hovedområdene er som følger:

-          IKT for ”smarte ” byer

-          Digitalt innhold, åpne data og kreativitet

-          IKT for helse, god aldring og inkludering

-          IKT for innovativ forvaltning og offentlige tjenester

-          Pålitelige internett-tjenester

Prosjektperioden varer frem til 2013 og har et budsjett på 139 millioner euro. Underkategoriene og flere detaljer kan leses i program-heftet på Europakommisjonens hjemmesider.  EU-delegasjonen har også laget en artikkelserie om de tre underprogrammene til EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP). For å vite mer kan du gå til artikkelen som tar for seg IKT-programmet.

Potensial for norske virksomheter
Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm ved den norske EU-delegasjonen, sier at det er fullt mulig for norske virksomheter å søke om prosjektstøtte.

- Som medlem av programmet har Norge vært med på å utforme prioriteringene for 2012, og norske virksomheter står fritt til å søke prosjektmidler. Søkerne står ofte sterkere når de inngår klart samarbeid med virksomheter fra andre land, forteller Engstrøm.

De ulike kravene og størrelsen på stipendene varierer fra område til område. Engstrøm forklarer at norske virksomheter kan få hjelp til både søknadsprosessen og med å finne eventuelle samarbeidspartnere av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Engstrøm forteller at det er gode muligheter her.

- For 2011 var det åtte norske virksomheter som var med, blant andre sykehus og utdanningsinstitusjoner. Det ligger nok et potensial her for flere norske virksomheter å søke.

Blir del av ”Horizon 2020”
EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) har totalt et budsjett på 3,6 milliarder euro for perioden 2007–2013. Av disse er 730 millioner euro holdt av til IKT-programmet. I denne perioden bidrar Norge med om lag 90 millioner kroner per år til hele rammeprogrammet. En midtveisevaluering av norsk deltakelse i dette rammeprogrammet viser blant annet at deltagelsen gir læring til politikkutvikling i Norge.  

Rammeprogrammet CIP, som IKT-programmet er en del av, er et av verktøyene for å nå målene i EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. Innovasjonsdelen av CIP-programmet vil fra 2014 omstruktureres under det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon ”Horizon 2020”. 

Til toppen