Historisk arkiv

Nye sjukdommer truer tomatproduksjon i veksthus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har oppdaget smitte av flere nye sjukdommer i prydplanter importert til Norge.

Mattilsynet har ved rutinekontroll oppdaget omfattende smitte av flere såkalte pospiviroider i sendinger med prydplanter importert fra Nederland. Flere arter innen gruppen pospiviroider kan angripe og gjøre stor skade på potet og tomat. I Norge blir tomatproduksjon i veksthus vurdert som mest utsatt. Mattilsynet oppfordrer tomat- og potetprodusenter til å vise aktsomhet og ikke ta hjem prydplanter av busksøtvier (Solanum rantonnetii) og jasminsøtvier (Solanum jasminoides) til sine virksomheter.

Mattilsynet kartlegger nå smitte i sendinger fra andre land.

Mer om viroider
Viroider består av små, sirkulære nukleinsyrebiter (arvestoff), og er de minste plantepatogene vi kjenner til. Viroidenes arvestoff er RNA (ribonucleic acid; norsk: ribonukleinsyre), det samme som hos de fleste plantevirus.

Det er til nå beskrevet i alt 29 viroid-arter i to familier, Asunviroidae og Pospiviroidae. Familien Pospiviroidae har seks slekter. Den største blant disse slektene, Pospiviroid-slekten, har 10 arter. Både familien og slekten har sitt navn fra type-arten Potato spindle tuber viroid (PSTVd), som er listet som karanteneskadegjører i mange land, blant annet i Norge. Blant disse ti artene er det særlig fem som utgjør nye trusler som skadegjørere for veksthustomat.

Tomatplanter i veksthus

Mattilsynet har oppdaget smitte av flere nye sjukdommer i prydplanter importert til Norge, som kan angripe og gjøre stor skade på potet og tomat. I Norge blir tomatproduksjon i veksthus vurdert som mest utsatt. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)