Nye strekninger på E6 med 110 km/t i sommerhalvåret

– Det er gledelig at vi i sommerhalvåret kan øke fartsgrensen til 110 km/t på to strekninger. 14. april får strekningen Ås – Mosseporten denne fartsgrensen, og 22. april vil strekningen Gran - Kolomoen følge etter, sier statssekretær Bård Hoksrud. Sommerfartsgrensene gjelder fra april til om lag 1. november hvert år.

– I regjeringsplattformen lovte vi å øke fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Dette følger vi opp, sier Hoksrud.

­– Regjeringen er opptatt av å binde sammen gode bo- og arbeidsregioner. Gjennom investeringer i infrastruktur som reduserere avstander i både tid og lengde, får man en samfunnsøkonomisk gevinst mange steder. Redusert reisetid gjør at arbeidstakere får tilgang til flere potensielle arbeidsplasser, og bedrifter får økt rekrutteringsområde.

Strekningene er valgt basert på råd fra Statens vegvesen. Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t:

  • Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)
  • Helland bru – Kopstad (ca 5 km)
  • Kopstad – Gulli (ca.14 km)
  • Gulli – Langåker (ca. 25 km)
  • Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)
  • Sky – Langgangen (ca. 11 km)
  • Solli – Årvoll (ca 16,5 km)
  • Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund  (22 km)
  • Ås – Mosseporten (27 km) (Sommerfartsgrense)
  • Gran – Kolomoen (77 km) (Sommerfartsgrense)
Til toppen