Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene

Helse- og omsorgsministeren offentliggjør i dag sin innstilling til nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene. Antallet eieroppnevnte styremedlemmer i de fire styrene er redusert fra 36 til 26 medlemmer. Over halvparten av styremedlemmene er kvinner.

- Størrelsen på styrene har i flere sammenhenger vært til hinder for gode prosesser og grundige diskusjoner. Derfor mener jeg at det var riktig å redusere antallet eieroppnevnte styremedlemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og sykehusene skal oppnevnes blant politikere, foreslått av kommuner og fylkeskommuner og Sametinget, er opphevet. Styrene skal settes sammen med en kompetanse som samlet sett står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringer det regionale helseforetaket står overfor.

- Jeg er godt fornøyd med styremedlemmene som nå blir oppnevnt. Dette er personer med kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre gode beslutninger for sykehusene og befolkningen, sier Høie.

Styrene i de regionale helseforetakene er de øverste ansvarsorganene i helseregionen. Styrene skal påse at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Styrene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal som styremedlemmer ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Selve oppnevningen av styremedlemmene for de regionale helseforetakene finner sted i foretaksmøtene 7. januar 2014. Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:Leder:
Nestleder:


Per Anders Oksum
Sigrun E. Vågeng (ny)
Eyolf Bakke (ny)
Anne Cathrine Frøstrup (ny)
Bernadette Kumar
Peer Jacob Svenkerud (ny)
Truls Velgaard (ny)


Ansattevalgte styremedlemmer:

Kirsten Brubakk
Irene Kronkvist
Terje Bjørn Keyn
Svein Øverland

 

Styret for Helse Vest RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:Leder:
Nestleder:


Terje Vareberg (ny)
Lise Reinertsen (ny)
Ohene Aboagye
Gunnar Berge
Olin Johanne Henden
Tone Berntsen Steinsvåg (ny)


Ansattevalgte styremedlemmer:
Lise Karin Strømme
Aslaug Husa
Tom Guldhav
Reidun Johansen

 

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:


Leder:
Nestleder:

Marthe Styve Holte
Ola Strand (ny)
Vigdis Harsvik
Tore Kristiansen
Paul Steinar Valle (ny)
Brit Tove Welde (ny)


Ansattevalgte styremedlemmer:
Ellen Marie Wøhni
Bjørg Henriksen
Tore Brudeseth
Rune Heggedal

 

Styret for Helse Nord RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:


Leder:
Nestleder:

Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Inger Jørstad
Steinar Pettersen (ny)
Line M. Sandberg
Arnfinn Sundsfjord (ny)


Ansattevalgte styremedlemmer:
Sissel Alterskjær
Kari Baadstrand Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen