Nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsministeren har i foretaksmøter 12. januar oppnevnt nye styremedlemmer til de regionale helseforetakene. To av fire styreledere er kvinner.

Ann-Kristin Olsen er ny styreleder i Helse Sør-Øst, Marianne Telle i Helse Nord. I Helse Vest og Helse Midt-Norge er det ingen endringer fra forrige periode.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at han har fått inn to sterke og erfarne ledere for styrene for to av de regionale helseforetakene.

Ann-Kristin Olsen er ny styreleder i Helse Sør-Øst, Marianne Telle i Helse Nord.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag utnevnt Ann-Kristin Olsen som ny styreleder i Helse Sør-Øst og Marianne Telle i Helse Nord. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

-Jeg er svært fornøyd med å få Olsen og Telle inn som styreledere. Dette er viktige posisjoner for den videre utviklingen av spesialisthelsetjenesten, og viktige personer for meg i mitt politiske arbeid for å utvikle pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Ann-Kristin Olsen er utdannet jurist og har besatt flere tunge og profilerte lederstillinger i offentlig sektor, sist som fylkesmann i Vest-Agder. Hun har i tillegg ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg med stor relevans for spesialisthelsetjenesten.

Marianne Telle er utdannet lektor og har i tillegg til omfattende erfaring fra styreverv i både privat og offentlig sektor. Telle er i dag administrerende direktør i Bedriftskompetanse AS. 

Omlag 75 prosent av alle ansatte i spesialisthelsetjenesten er kvinner, og sektoren har mange høyt utdannede kvinnelige ansatte. Statsråden har i forbindelse med foretaksmøtene stilt krav om at spesialisthelsetjenesten bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå.

- Jeg ønsker å få opp andelen kvinnelige toppledere i helsesektoren. Disse utnevnelsene bidrar til en bedre kjønnsbalanse blant styrelederne for de regionale helseforetakene, sier Høie.

Styrene i de regionale helseforetakene er de øverste ansvarsorganene i helseregionen. Styrene skal påse at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret for Helse Sør-Øst RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

(ny) Ann-Kristin Olsen (leder)
Anne Cathrine Frøstrup (ny nestleder)

Sigrun Vågeng

Truls Velgaard

Eyolf Bakke

Bernadette Kumar
(ny) Geir Nilsen

Medlemmer valgt av og blant ansatte

Kirsten Brubakk
Terje Bjørn Keyn
Svein Øverland

Styret for Helse Vest RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

Terje Vareberg (leder)
Lise Reinertsen (nestleder)
Gunnar Berge
Ohene Aboagye
Olin Johanne Henden

Tone Berntsen Steinsvåg

Medlemmer valgt av og blant ansatte

Lise Karin Strømme

Tom Guldhav

Bente Pilskog

Styret for Helse Midt-Norge RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

Ola H. Strand (leder)

Paul Steinar Valle (nestleder)

Brit Tove Welde

Liv Stette

Vigdis Harsvik

Tore Kristiansen

Medlemmer valgt av og blant ansatte

Ivar Østrem

Randulf Søberg

Ellen Wøhni


Styret for Helse Nord RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

(ny) Marianne Telle (leder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Kari Jørgensen

Line M. Sandberg

Arnfinn Sundsfjord

Svenn Are Jenssen

(ny) Johnny-Leo Jernsletten

Medlemmer valgt av og blant ansatte

Sissel Alterskjær

Kari Baadstrand Sandnes

Eirik S. Holand

 

 


Styret består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal som styremedlemmer ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har et mangfold og en bredde, også geografisk og politisk. 

Protokollene fra foretaksmøtene er lagt ut på departementets nettsider