Nye styremedlemmer i Norsk Tipping

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt to nye styremedlemmer i Norsk Tipping for perioden fram til generalforsamling i 2017.

For å dekke ønsket kompetansebehov ble styret utvidet med ett medlem. I tillegg ble det valgt et medlem som erstatter for Svein Roger Selle som trakk seg fra styret høsten 2015. Endringene styrker styrets kompetanse på både teknologi og rettslige spørsmål.

Departementer har oppnevnt følgende to kandidater:
- Kari Skeidsvoll Moe, juridisk direktør, Trondheim
- Sindre Østgård, administrerende direktør, Akershus

Styret i Norsk Tipping skal påse at selskapets virksomhet drives i samsvar med Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. og vedtekter og retningslinjer fastsatt av Kongen eller vedkommende departement. Styret skal påse at selskapets virksomhet skjer i betryggende former under offentlig kontroll og at selskapet i sin virksomhet tar sikte på å forbygge negative konsekvenser av pengespill.