Nye styremedlemmer i Statnett

Statnett SF er systemsystemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet, og har ansvar for samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

Det er i dag avholdt foretaksmøte i Statnett SF.

Christian Reusch og Wenche Teigland ble på foretaksmøtet valgt som nye styremedlemmer i Statnett SF.

Christian Reusch er advokat og partner i advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig og har lang erfaring fra Regjeringsadvokaten.

Teigland har lang erfaring fra energisektoren, med blant annet 13 år fra konsernledelsen i BKK.

Einar Strømsvåg trådte ut av styret. Strømsvåg ble valgt inn i styret i 2015, og har tilført styret verdifull kompetanse i sin tid som styremedlem.

Styret i Statnett SF har nå følgende sammensetting:

Jon Fredrik Baksaas - styreleder
Tove Elisabeth Pettersen – nestleder
Egil Gjesteland - medlem
Maria Sandsmark - medlem
Christian Reusch – medlem
Wenche Teigland – medlem

Ingeborg Ligaarden – ansattevalgt representant
Steinar Jørånstad – ansattevalgt representant
Ole Bjørn Kristihagen – ansattevalgt representant