Nye styremedlemmer ved Høgskolen i Østfold

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskolen i Østfold for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Departementet har oppnevnt Ole-Gunnar Søgnen, Björn Brorström, Berit Kjeldstad og Tuva Barnholt som nye styremedlemmer ved Høgskolen i Østfold (HiØ) i neste periode. Varamedlemmer er Roald Guldbrandsen og Bushra Ishaq. 

– Jeg er veldig glad for at disse dyktige folkene vil være en del av styret som skal være med på å ta Høgskolen i Østfold videre. Høgskolen i Østfold har en profesjons- og arbeidslivsorientert portefølje og spiller en sentral rolle for kompetanseutviklingen i regionen. Styret har en viktig jobb med å sørge for at Høgskolen i Østfold fortsetter å utvikle seg videre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Tidligere i år ble Hans Blom gjenvalgt som rektor og styreleder for HiØ, for samme periode. 

Ole-Gunnar Søgnen Sivilingeniør og professor i bygningsforvaltning ved Høgskulen på Vestlandet. Tidligere rektor ved Høgskolen i Bergen.

Björn Brorström Rektor ved Högskolan i Borås og professor i økonomi.

Berit Kjeldstad Avtroppende prorektor for utdanning ved NTNU og professor i fysikk.

Tuva Barnholt Direktør for innkjøp og forsyningsstrategi ved Borregaard.

Varamedlemmer

1. Roald Guldbrandsen Regiondirektør for NHO Østfold. Er varamedlem i dag.

2. Bushra Ishaq Lege og forsker ved Universitetet i Oslo.

Til toppen