Nye styremedlemmer ved Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Universitetet i Oslo for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Departementet har oppnevnt Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer, som begge er styremedlemmer i inneværende periode, Qaisar Farooq Akram, som har vært varamedlem, og Elisabeth B. Kvalheim til å være styremedlemmer ved Universitetet i Oslo (UiO) i neste periode. Varamedlemmer er Kristin Hollung og Einar Hagem.

– Jeg setter stor pris på at disse dyktige folkene vil være med på å utvikle Universitetet i Oslo videre. UiO er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge, og har mye å leve opp til. Så styret får en viktig jobb med å legge til rette for at UiO opprettholder sin status som en av de fremste utdannings- og forskningsinstitusjonene i landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tidligere i år valgte UiO Svein Stølen til ny rektor og styreleder for samme periode.

Anne-Marie Engel Forskningssjef i Lundbeckfonden. Medlem av dagens styre.

Idar Kreutzer Adm.direktør i Finans Norge. Medlem av dagens styre.

Qaisar Farooq Akram Forskningsdirektør i Norges bank. Tidligere varamedlem.

Elisabeth B. Kvalheim Direktør for forskning og teknologi i Statoil.

 

Varamedlemmer

1. Kristin Hollung Forskningsdirektør i Nofima. Varamedlem av dagens styre.

2. Einar Hagem Sivilarkitekt partner i Lund/Hagem.

Til toppen