Nye tall for barnebortføringer

59 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mot 74 barn i 2013. 23 barn ble bortført fra utlandet til Norge i 2014, mot 29 barn i 2013.

Selv om tall fra 2014 viser at det er registrert en nedgang i antall barnebortføringssaker, er tallene relativt begrensede og variasjoner forekommer fra år til år.

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet registrerer antallet barnebortføringssaker der ett eller begge departementene har bistått ved behandlingen av saken. En sak kan omfatte flere barn. I perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 ble det registrert totalt 56 saker, derav 39 saker ut av Norge og 17 saker inn til Norge.

Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste sakene løser seg imidlertid forholdsvis raskt. Av de 56 barnebortføringssakene i 2014 var 45 prosent av sakene er avsluttet per 31.12.2014.

Statistikk for barnebortføringer 2005–2014

Til toppen